VCA* Certificering

MW Solutions is VCA* gecertificeerd.

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers en is bedoeld voor bedrijven, die voor zichzelf of in opdracht technische werken met een verhoogd risico uitvoeren. Middels VCA-certificering tonen bedrijven aan, dat zij op een groot aantal punten voldoen aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Niveaus VCA-certificering
VCA-certificering kent drie niveaus :

 • VCA*: voor bedrijven beperkt tot redelijk van omvang, activiteiten weinig tot redelijk complex (monodisciplinair);
 • VCA**: voor bedrijven redelijk tot groot van omvang, activiteiten redelijk complex tot complex (multidisciplinair);
 • VCA Petrochemie: Hoofdcontractors in de petrochemie.

Voordelen VCA-certificering
Een VCA-certificering biedt alle betrokken partijen (opdrachtgevers – opdrachtnemers -werknemers) veel voordelen, zoals: minder verwondingen, minder verzuim als gevolg van arbeidsongevallen, minder arbeidsongeschikten, minder kans op calamiteiten en meer aandacht voor het milieu. Kortom: een Veilige(re) en Gezonde(re) werkomgeving, met aandacht voor het Milieu (VGM).

Aspecten VCA-certificering
De VGM Checklist Aannemers behandelt de volgende onderwerpen :

 • Veiligheid-, Gezondheids- en Milieu-beleid (VGM) en -organisatie;
 • VGM-risicobeheer;
 • opleiding, voorlichting en instructie;
 • VGM-bewustzijn;
 • VGM-projectplan;
 • milieuzorg;
 • voorbereiding op noodsituaties;
 • VGM-inspecties;
 • bedrijfsgezondheidszorg;
 • aanschaf en keuring van materialen, arbeidsmiddelen en PBM;
 • inkoop van diensten;
 • melding, registratie en onderzoek van incidenten.